OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Ouderbetrokkenheid

Bij de Wijde Wereld vinden we ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk. U bent als ouder de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. Wij zien u als ouder als deskundige van uw kind, u weet hoe uw kind is, wat uw kind nodig heeft en wat u belangrijk vindt. De leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals, zij zijn deskundig op het gebied van onderwijs. Met de kennis van u over uw kind en de kennis van de leerkracht over onderwijs gaan we samen aan de slag. Gezamenlijk willen we ervoor dat uw kind het beste onderwijs krijgt. Kinderen vinden het heel leuk als hun ouders betrokken zijn bij school, als ze helpen, ondersteunen en geinteresseerd zijn. Het stimuleert kinderen enorm en zorgt ervoor dat ze betere resultaten behalen.

Betrokkenheid bij uw kind en bij de school hoeft niet alleen het trouw bezoeken van de ouderavonden te zijn, of af en toe een individueel gesprek met de leerkracht van uw kind. Betrokken zijn kan ook in de vorm van meewerken bij allerlei activiteiten in de school, door mee te helpen bij de bibliotheek, ondersteunende activiteiten te doen, te begeleiden bij schoolreisjes, of bij het lente-ontbijt etc. Ouders die ondersteunende werkzaamheden willen verrichten spreken dat af met de betrokken groepsleerkrachten.

Actief meepraten en meedenken in oudervereniging en medezeggenschapsraad zijn ook goede mogelijkheden om de school weer van een andere kant te leren kennen. Het uitgangspunt van ons openbaar onderwijs: “Niet apart, maar samen”, kan ook op deze wijze volledig tot zijn recht komen.

Oudergesprekken

Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om met de leerkracht te praten over de vorderingen van hun kind aan de hand van het rapport. Wij hechten hier als school veel waarde aan en verwachten van ouders dan ook dat ze aanwezig zijn.

Natuurlijk kunt u altijd tussentijds een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.

Communicatie en informatieverstrekking

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken binnen de school. Deze staan vermeld in de schoolgids. Deze ontvangen alle ouders eenmalig en u kunt deze ook digitaal vinden op deze website. Jaarlijks krijgen ouders de belangrijkste schoolgegevens over het schooljaar op papier, zoals de groepsindeling, studie- en feestdagen. Daarnaast ontvangen ouders de laatste vrijdag van de maand de nieuwsbrief. En soms ontvangen ouders tussendoor nog een brief met belangrijke mededelingen. Nu geven we nog de papieren versie van de nieuwsbrieven en informatiebrieven. In de toekomst willen we dit graag digitaal gaan doen.

Contact met de directie

De directie is altijd bereid vragen te beantwoorden. De directeur en de intern begeleider zijn zo veel mogelijk op school aanwezig en zullen u indien mogelijk te woord staan. Als de directeur niet aanwezig is of u wilt wat uitgebreider met de directie spreken is het prettig als u een afspraak maakt. Dit kan of direct met de directeur en anders via de administratie, tel. 033 4720950