OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Ouderinfo

Een goed contact tussen school en ouder is belangrijk voor een goede begeleiding van de kinderen. Het schoolteam vindt een regelmatig en goed contact met de ouders zeer belangrijk. Dat ‘samen doen’ schept goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen vinden het heel leuk als hun ouders meedoen en meedenken, het stimuleert ze enorm.

Betrokkenheid bij “De Wijde Wereld” hoeft niet alleen het trouw bezoeken van de ouderavonden te zijn, of af en toe een individueel gesprek met de leerkracht van uw kind. Betrokken zijn kan ook in de vorm van meewerken bij allerlei activiteiten in de school, door mee te helpen bij bibliotheek, ondersteunende activiteiten te doen, te begeleiden bij schoolreisjes, bij het lente-ontbijt etc. Ouders die ondersteunende werkzaamheden willen verrichten spreken dat af met de betrokken leerkrachten.
Actief meepraten en meedenken in oudervereniging en medezeggenschapsraad zijn ook goede mogelijkheden om de school weer van een andere kant te leren kennen. Het uitgangspunt van ons openbaar onderwijs: “Niet apart, maar samen”, kan ook op deze wijze volledig tot zijn recht komen.