OBS De Wijde Wereld

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Ouderinformatie

Een goed contact tussen school en ouder is belangrijk voor een goede begeleiding van de kinderen. Het schoolteam vindt samenwerking met de ouders zeer belangrijk. Dat ‘samen doen’ schept goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen vinden het heel leuk als hun ouders meedoen en meedenken, het stimuleert ze enorm.