OBS De Wijde Wereld

Onze school is nieuw, apart en helemaal van deze wereld!!

De Bibliotheek op school

Wie leest leert over de wereld! Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie.

Lezen en voorlezen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Daarom werken we als OBS De Wijde Wereld graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Hannely Beune van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met de leescoördinatoren Marjolein Krops en Hakima Lamaallam voor dat alle groepen van OBS De Wijde Wereld met plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma ‘de Bibliotheek op school’, kijk hier.

Via deze link kunt u naar de aura website.