OBS De Wijde Wereld

Onze school is nieuw, apart en helemaal van deze wereld!!

De Bibliotheek op school

Daarom werken we als OBS De Wijde Wereld graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Peet Koetsier van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Geja Bot voor dat alle groepen van OBS De Wijde Wereld met plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma ‘de Bibliotheek op school’, kijk hier.

Via deze link kunt u naar de aura website.