OBS De Wijde Wereld

Onze school is nieuw, apart en helemaal van deze wereld!!

ABC-school

De Wijde Wereld is onderdeel van ABC Liendert. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatiescholen. Een ABC-school is een samenwerkingsverband bestaande uit diverse voorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, peuterschool, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en sportorganisaties.

Bij ABC Liendert vinden wij het belangrijk dat kinderen en volwassenen in de wijk goed met elkaar omgaan. Wij willen een Vreedzame Wijk vormen. Iedereen is gelijk en iedereen verdient gelijke kansen. Wij helpen kinderen gezond op te groeien, te ontdekken waar hun talenten liggen en deze verder te ontwikkelen. We bieden een breed scala van activiteiten aan.

Wij betrekken kinderen en ouders bij wat er speelt in de wijk door ze een stem te geven. Bijvoorbeeld in de kinderraad en de ouderraad.

We ondersteunen ouders bij de opvoeding, ook voor (en met) hen organiseren wij activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, ontmoetingen en cursussen. Wij betrekken hen actief bij de ontwikkeling van Liendert als Vreedzame Wijk.

De ketenpartners van ABC-Liendert zijn:
Indebuurt033
De peuterscholen (Partou en SKA)
De buitenschoolse opvang (KSH)
De Windroos ( de Protestant Christelijke basisschool)
De Wijde Wereld (de openbare basisschool)

Al deze instanties werken met elkaar samen zodat onze werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Klik voor informatie over het activiteitenoverzicht van ABC op de volgende link: ABC-Liendert!