OBS De Wijde Wereld

Een team van wereldklasse

Ons werelds team

Ons onderwijsteam bestaat uit ongeveer 20 mensen. Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past.

De taken en functies

Directie: Is verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school.
Intern begeleider: Is belast met de coördinatie en uitvoering van de zorg voor leerlingen en begeleidt de leerkrachten.
Groepsleerkracht: Is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
Remedial Teacher: Ondersteunt leerlingen met een specifieke leervraag.
Vakleerkracht: Deze leerkracht geeft maar les in 1 vak en is daar speciaal voor opgeleid.
ICT-medewerker: Verzorgt alle ICT-zaken binnen de school.
Administratief medewerker: Assisteert de directie en het team bij administratieve taken.
Congiërge: is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de school.

Het aantal leerkrachten is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school telt op 1 oktober. De indeling van de groepen en de verdeling van de taken onder het personeel worden in juni voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld. Aan de wensen van zowel ouders, kinderen en personeel wordt aandacht besteed. Tevens wordt de MR hierbij betrokken.