OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Onderwijsuitgangspunten

De Wijde Wereld is als openbare school voor alle kinderen toegankelijk. Belangrijk uitgangspunt is het democratische karakter van onze organisatie. Net als in de maatschappij wordt van alle betrokkenen een bijdrage verwacht en op prijs gesteld. Goed onderwijs maken we samen!

Binnen De Wijde Wereld doen we dit door:

  • Gewoon goed onderwijs te geven in de basisvakken: Rekenen, taal, lezen en spelling
  • Handelingsgericht – en opbrengstgericht te werken
  • Kinderen sociale vaardigheden te leren
  • Te werken volgens de methode van de Vreedzame School
  • Te investeren in een grote mate van ouderbetrokkenheid

In het schoolplan leest u meer over hoe wij de komende jaren werken aan kwaliteit van onderwijs: Schoolplan De Wijde Wereld 2020-2023