OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Omgaan met verschillen

Bij De Wijde Wereld vinden we het belangrijk dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen. We zorgen dan ook dat ieder het juiste onderwijsaanbod krijgt. Daarnaast bieden we nog veel extra’s. Soms is dit bedoeld om leerlingen net dat extra stukje begeleiding te geven wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld door het programma BOUW! of door begeleiding van de Remedial Teacher. Een andere keer is dat bedoeld om de leefwereld van  leerlingen te vergroten, zoals met IMC-basis. Of we werken structureel aan veiligheid en vertrouwen met het programma van Rots en Water. Of  dagen leerlingen uit om een stapje extra te zetten, zoals met de Ta(A)lentklas of Lyceo.

Remedial Teaching

We hebben een schoolarrangement vanuit het Samenwerkingsverband de Eem. Vanuit dit arrangement kunnen we twee remedial teachers inzetten. Zij zorgen ervoor dat ze de leerlingen extra aanbod kunnen geven wanneer dit nodig is. De remedial teachers ondersteunen de leerkrachten in de groep bij het geven van extra uitleg aan leerlingen. Buiten de groep bieden zij groepjes leerlingen pre-teaching of intensieve instructie.

Rots en Water

Met Rots en Water werken we op een actieve manier aan een fijne sfeer in de klas. Om samen te werken en samen te leren is veiligheid en vertrouwen belangrijk. Ieder jaar krijgen de groepen 4 & 6 bij de start van het schooljaar acht lessen Rots en Water van juf Debora en juf Marloes.  We zijn er trots op dat we twee gecertificeerde trainers in huis hebben. Het voordeel hiervan is dat deze juffen de kinderen kennen, de regels binnen school en goed kunnen afstemmen met de eigen leerkracht van de kinderen. Doel van het programma is het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden van kinderen.

IMC-Basis: Kinderen maken kennis met allerlei beroepen.

Met het programma van IMC laten we alle leerlingen van groep 7 & 8 kennis maken met diverse vakgebieden en beroepen. Ze kunnen zo ontdekken waar hun passie ligt en waar ze zich in de toekomst op willen richten. In deze lessen zijn allerlei kerndoelen verwerkt en de lessen sluiten daar waar mogelijk aan bij het reguliere programma om het zo nog betekenisvoller te maken voor de leerlingen. 30 Weken lang krijgen de leerlingen 3 uur per week op vrijdagmiddag een IMC-basisles. Iedere 3/4 weken staat een bepaald vakgebied centraal, denk aan journalistiek, wetenschap & techniek, gezondheidszorg, rechten, kunst, etc.. Ze krijgen les van een vakdocent en gaan zelf ook actief aan de slag. Zo oefenen ze allerlei vaardigheden zoals gesprekstechnieken, samenwerken, zichzelf presenteren, problemen oplossen etc.. Bij ieder vakgebied wordt ook een bedrijf of instelling bezocht.

Ta(A)lentklas

Met de Ta(A)lentklas bieden we een geselecteerde groep leerlingen iets extra’s na schooltijd, zodat ze beter voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Een keer per week komen de kinderen bij elkaar in de Ta(A)lentklas. Het doel is om de resultaten van Begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden te vergroten. Leerlingen leren een onderzoekende houding aan te nemen en gaan zelf op zoek naar de antwoorden. Zo krijgen ze meer kennis van de wereld, leren ze probleemoplossend te denken, leren te presenteren, trainen in begrijpend lezen en vergroten hun woordenschat. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze gemotiveerd zijn, dat ze een actieve leerhouding hebben, veel lezen en hun huiswerk serieus maken.

Lyceo – Opstapprogramma

Met het Lyceo opstapprogramma bieden we leerlingen van groep 8 die daarvoor in aanmerking komen extra ondersteuning om de overstap van de basisschool naar de middelbare school te vergemakkelijken. Zij krijgen 14 weken lang twee keer per week na schooltijd begeleiding bij rekenen en taal, maar ook bij studievaardigheden. De lessen worden afgesloten met een brugklasworkshop, waarbij de leerlingen extra informatie en tips krijgen voor hun start in de brugklas. Bij de start in de brugklas is er een kennismakingsbijeenkomst met ouders en leerlingen . En leerlingen krijgen opnieuw 14 weken lang begeleiding, door middel van een planmiddag met ondersteuning bij het maken van huiswerk en een viertal workshops studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren.