OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Missie & visie

De Wijde Wereld staat voor wereldwijs onderwijs. De Wijde Wereld is een openbare basisschool waar kinderen met plezier leren, werken, spelen en samenleven en zich ontwikkelen met respect voor de leef- en zienswijzen van elkaar. We geven kinderen een stevige basis mee, zodat ze klaar zijn om na acht jaar onderwijs de Wijde Wereld in te gaan.

In ons onderwijs ligt de nadruk op de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen. Daar dit de vaardigheden zijn die de kinderen letterlijk een goede basis geven voor hun toekomst.

Dit alles doen we vanuit een veilige omgeving, want alleen vanuit een veilige omgeving komt een kind tot ontwikkeling. We geven kinderen vertrouwen in zichzelf en de ander. Dit doen we door kinderen positief te benaderen, door hoge verwachtingen te hebben van kinderen en ze te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.

Er wordt klassikaal gewerkt, maar er is voldoende ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Wij werken handelingsgericht en kijken continu naar wat kinderen kunnen, welke mogelijkheden en onderwijsbehoeften kinderen hebben en sluiten hier bij aan. Door deze manier van werken halen we samen met het kind het maximale resultaat.

In onze samenleving zijn sociale vaardigheden heel belangrijk. Door respect te hebben voor een ander, geven we elkaar de ruimte om te mogen zijn wie we zijn. Dit betekent dat we veel zorg en aandacht besteden aan het welzijn van onze leerlingen. Wij geven hen een grote mate van verantwoordelijkheid bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei problemen. Wij leren onze leerlingen elkaar op een positieve manier aan te moedigen. Om bovenstaande te bereiken maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en leren we kinderen zelfstandig te werken.

We vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Dit betekent dat wij samen met ouders optrekken en veel informatie uitwisselen met ouders. We hechten veel waarde aan een goede communicatie. Daarnaast organiseren we ook activiteiten voor ouders, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en zich betrokken voelen bij de school van hun kinderen.

De Wijde Wereld wil graag een “wereldschool” zijn, waarbij ieder kind trots is op zichzelf en ook trots is op zijn afkomst. Binnen De Wijde Wereld zijn er kinderen afkomstig uit verschillende windstreken. Dit betekent dat wij aandacht besteden aan de verschillende culturen, religies en leefwijzen.