OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

De Vreedzame School

Binnen de Wijde Wereld werken we met De Vreedzame school. Samen met de samenwerkingspartners in De Zonneparel streven we naar een wijk-brede gezamenlijke pedagogische aanpak, in de vorm van De Vreedzame Wijk.

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe wordt de klas en de school beschouwd als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: Initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma van De Vreedzame school wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.