OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Ons werelds onderwijs

De Wijde Wereld is dé openbare basisschool in de wijk Liendert. De school maakt deelt uit van de Amersfoortse Brede Combinatie school Liendert (ABC school). In deze school wordt samengewerkt met diverse partners. De Wijde Wereld is een brede school, waar kinderen alle ruimte hebben om op een prettige manier te leren, maar ook na schooltijd deel te nemen aan diverse activiteiten.

Door de verschillende elementen zoals het samenwerken met diverse partners en het bieden van zo breed mogelijk onderwijs hopen we jouw kind op een zo prettig en leuk mogelijke manier voor te bereiden om de middelbare school.

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen
Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.