OBS De Wijde Wereld

Verlof en verzuim

Ziek melden

Het is belangrijk dat ouders indien kinderen ziek zijn en niet naar school kunnen komen dat zo snel mogelijk laten weten. Tussen 08.00 uur en 08.20 uur kunnen ouders school bellen. Het telefoonnummer is 033-4729050 of ze kunnen een briefje laten afgeven aan de leerkracht van hun kind. Indien kinderen niet op school zijn zal de leerkracht de ouders bellen voor informatie. Het is belangrijk dat ouders ervoor zorgen dat school altijd het juiste telefoonnummer heeft, waarop ouders bereikbaar zijn.

We verzoeken ouders om afspraken met artsen of tandartsen zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Wij beseffen dat dit niet altijd mogelijk is.

Schoolverzuim en verlof

Kinderen gaan vanaf vier jaar naar school. Zij zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Per week mag een kind, jonger dan 6 jaar, vijf uur verzuimen. Dit moeten ouders vooraf meedelen aan de directie. De directie kan op verzoek voor nog eens vijf uur per week vrijstelling verlenen. Voor oudere kinderen mag er geen vrijstelling verleend worden. Daarop is de Leerplichtwet van 1994 van toepassing. Alle vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leerplichtwet. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Amersfoort.

Extra vakantieverlof is slechts mogelijk indien de werkgever aan de ouders geen vrij kan geven in de schoolvakantie maar alleen daar buiten. Ouders moeten dit aantonen met behulp van een werkgeversverklaring. Afspraken met familie om bijv. samen te reizen of omdat u zo lang al niet meer op vakantie bent geweest, zijn geen redenen om aan ouders extra vakantieverlof te verlenen.

Soms is er bijzonder verlof nodig bijv. voor een bruiloft van een familielid die ver weg woont of omdat iemand in de familie ernstig ziek is. Dat verlof moeten ouders tijdig aanvragen bij de directeur. De directeur zal dan om bewijsstukken vragen. Soms vraagt de directeur advies aan de leerplichtambtenaar.

Samengevat:

  • Vakantieverlof moet aangevraagd worden bij de directie.
  • Vakantieverlof is alleen mogelijk als u door uw beroep gedwongen bent buiten de schoolvakanties te gaan.
  • Vakantieverlof kan niet gegeven worden in de eerste twee weken van het schooljaar (na de zomervakantie).
  • Een verzoek om vakantieverlof moet minimaal 2 maanden van tevoren gedaan worden.
  • Wij mogen geen verlof geven om enkele dagen eerder te vertrekken met zomervakantie of om later terug te keren.
  • Bijzonder verlof wordt aangevraagd bij de directeur. Indien nodig overlegt de directeur met de leerplichtambtenaar van de gemeente.