OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Veiligheidsbeleid

In de ontwikkeling van leerlingen is een veilig, open pedagogisch klimaat een voorwaarde om goed te kunnen leren. Alle scholen in Nederland hebben de plicht om zaken op het gebied van fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en personeel in en om de school zorgvuldig te organiseren. Hiervoor is het veiligheidsbeleid geschreven. De MR van de school houdt hier toezicht op.

Voor het volledige veiligheidsbeleid zie: Veiligheidsbeleid 2020-2022