OBS De Wijde Wereld

Schooltijden

De Wijde Wereld heeft het vijf gelijke dagen model, inclusief een continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar lunchen onder begeleiding van de leerkracht.

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Maandag 8.30 – 14.00
Dinsdag 8.30 – 14.00
Woensdag 8.30 – 14.00
Donderdag 8.30 – 14.00
Vrijdag 8.30 – 14.00

 

De schoolweken bestaan uit 25 lesuren per week. Per schooljaar krijgen alle kinderen minimaal 940 lesuren. Dit betekent dat uw kind in 8 jaar 7520 uur onderwijs krijgt. Dit is de minimale eis van de onderwijsinspectie.

Afspraken rondom brengen en ophalen
De deur gaat open om 08.20 uur. De ouders en kinderen wachten op het schoolplein tot dat de bel gaat. Als de deurbel gaat mogen zij binnen komen. Om 08.30 uur start de les.
Om 14.00 uur is de school uit. Ouders wachten buiten op het plein. Kinderen van groep 1-2 en 3 lopen met de leerkracht naar buiten. Deze kinderen kunnen door de ouders bij de leerkracht opgehaald worden. Vanaf groep 4 mogen de kinderen zelfstandig naar buiten.

Tien-uurtje en lunch
Kinderen nemen voor het tien-uurtje wat drinken en fruit mee. En voor de lunch brood en drinken. Wij willen graag een gezonde school zijn dus stimuleren het eten van gezonde voeding en fruit en het drinken van water.