OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Schooltijden

De Wijde Wereld heeft het vijf gelijke dagen model, inclusief een continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar lunchen onder begeleiding van de leerkracht.

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Maandag 8.30 – 14.00 uur
Dinsdag 8.30 – 14.00 uur
Woensdag 8.30 – 14.00 uur
Donderdag 8.30 – 14.00 uur
Vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

De schoolweken bestaan uit 25 lesuren per week. Per schooljaar krijgen alle kinderen minimaal 940 lesuren. Dit betekent dat uw kind in 8 jaar 7520 uur onderwijs krijgt. Dit is de minimale eis van de onderwijsinspectie.

Afspraken rondom brengen en ophalen – Voorlopig nog aangepast aan corona-maatregelen
De deur gaat open om 08.20 uur. Ouders komen niet op het schoolplein. De kinderen van groep 1 t/m 3 lopen vanaf het hek naar de leerkracht op het plein. Ze gaan samen met de leerkracht naar binnen. De leerlingen van groep 4 t/m 6 gaan via de hoofdingang naar binnen en de leerlingen van groep 7 & 8 komen via de buitentrap. Zorg dat u op tijd bent. We willen graag om 08.30 uur starten met de les.

Om 14.00 uur is de school uit. Ouders wachten buiten het hek tot dat de kinderen naar buiten komen.  Kinderen van groep 1-2 en 3 lopen met de leerkracht naar buiten. Vanaf groep 4 mogen de kinderen zelfstandig naar buiten.

Tien-uurtje en lunch
Kinderen nemen voor het tien-uurtje wat drinken en eten mee. Wij willen graag een gezonde school zijn dus stimuleren het drinken van water en eten van fruit. Tussen de middag eten alle kinderen op school samen met de leerkracht. Voor de lunch geeft u uw kinderen brood en drinken mee. Denkt u hierbij ook weer aan een gezonde lunch.