OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Jaarkalender

Belangrijke dagen

15 september: Informatie-avond voor ouders groep 3 t/m 7

10 t/m 12 november: Oudergesprekken

3 december: Sinterklaasviering – leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

17 december: Kerstmaaltijd

15 februari Rapport mee

16 t/m 19 februari: Rapportgesprekken

20 t/m 22 april: Cito-eindtoets groep 8

23 april: Koningsspelen – leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

5 juli: Rapport mee

6 t/m 8 juli: Rapportgesprekken