OBS De Wijde Wereld

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Schoolinformatie

Gymonderwijs

Wij vinden bewegen en sporten heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen van groep 1-2 krijgen dan ook een keer in de week gymles in de kleine gymzaal van een vakdocent, juf Chaz. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles van onze vakdocent juf Marloes in de grote sportzaal. Wilt u zorgen dat uw kind gymkleding op school heeft (korte broek en T-shirt) en gymschoenen in een gymtas. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gym in de kleine gymzaal. Zij mogen hun gymtas op school bewaren.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 blijft hetzelfde.
Voor groep 1-2 € 40,– en voor de groepen 3-7 € 45,– voor groep 8 € 100,–.
In het begin van het schooljaar krijgt u hiervoor een rekening.