OBS De Wijde Wereld

Meerkring

Onze school valt samen met nog 22 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring. Meerkring is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.

Meerkringscholen zorgen voor maatschappelijk betrokken en eigentijds hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. Dit doen ze door te bouwen en te vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. Kinderen halen het beste uit zichzelf en weten wat inzet en respect voor elkaar betekenen.

Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen, en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio.

Meerkring staat voor: ontwikkelen – ontmoeten – ontplooien.

Wilt u weten wat Meerkring voor onze school en uw kind betekent, kunt u dit vinden op www.meerkring.nl.

Bestuursgegevens

Stichting Meerkring openbaar primair onderwijs
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
033-4799817
info@meerkring.nl