OBS De Wijde Wereld

Onze wereldse school

Onze school is nieuw, apart en helemaal van deze wereld!!

OBS De Wijde Wereld is dé openbare basisschool van de wijk Liendert. Deze school is gehuisvest in De Zonneparel. Lees meer >

Ouderinformatie

Een werelds welkom voor ouders en/of verzorgers!

Een goed contact tussen school en ouder is belangrijk voor een goede begeleiding van de kinderen. Het schoolteam vindt samenwerking met de ouders zeer belangrijk. Dat ‘samen doen’ schept goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen vinden het heel leuk als hun ouders meedoen en meedenken, het stimuleert ze enorm. Lees meer >

Ons werelds onderwijs

Ons onderwijs gaat over alle werelden en is voor iedereen!

Ons werelds team

Een team van wereldklasse

Ons onderwijsteam bestaat uit ongeveer 20 mensen. We zijn een ambitieus team, dat continue in ontwikkeling is. Alle leerkrachten hebben de EDI training gevolgd, zodat ze in staat zijn om effectief hun lessen aan te bieden. Tevens volgen alle leerkrachten de trainingen van Met Sprongen Vooruit, zodat ze dit extra in kunnen zetten tijdens de rekenlessen. En natuurlijk zijn alle leerkrachten geschoold in de Vreedzame School. Jaarlijks volgen we gezamenlijk en individueel trainingen om blijvend te werken aan het verhogen van onze onderwijskwaliteit. Binnen het team zijn er verschillende functies, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Deze taken worden door iedereen zo goed en secuur mogelijk uitgevoerd. Hiermee willen we ervoor zorgen dat uw kind het zoveel mogelijk naar zijn of haar zin heeft en zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat het best bij hem of haar past. Lees meer >

ABC-school

Begrijpen is al een wereld van verschil!

De Wijde Wereld is onderdeel van ABC Liendert. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatiescholen. Een ABC-school is een samenwerkingsverband bestaande uit diverse voorzieningen zoals onderwijs, kinderopvang, peuterschool, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en sportorganisaties. Lees meer >